Záradékolás

Záradékolás /Tanúsítvány

Külföldi felhasználáshoz, munkavállaláshoz, továbbtanuláshoz általában ez a megfelelő; a tanúsítványt vagy ún. klauzúlát magyar,  angol, illetve a fordítás nyelvén vezetjük rá a nemzeti színű szalaggal átfűzött, egyedi logós zárócímkével rögzített és száraz bélyegzővel lepecsételt dokumentum fedlapjára.

A záradékkal ellátott fordítások fedlapján minden esetben feltüntetésre kerül az azt elkészítő okleveles szakfordító neve, szakfordítói oklevelének vagy képesítő bizonyítványának száma.

A záradékolás az MFE A-2/2004. számú ajánlása szerint történik.

A fordítást előre tudjuk készíteni annak beszkennelt képe alapján, azonban a záradékoláshoz (és az átvételhez) magával kell hoznia az eredetit, mivel ennek hiányában a záradékra az kerül, hogy nem hiteles fénymásolat alapján készítettük el a fordítást (ha bemutatja az eredetit, úgy azt vezetjük rá, hogy az eredeti dokumentumról készítettünk fénymásolatot).
Optimális esetben ön behozza /beküldi az eredetit és mis repülünk vele a közjegyzőhöz. A forítási záradék ugyanis a fordításra vonatkozik; nem helyettesíti , és nem pótolja azt, hogy a közjegyzőnél (magyar vagy a kívánt idegen nyelven) hiteles másolatot  kérjünk. Tehát más a hiteles fordítás, más a tanúsítvánnyal ellátott fordítás és más az eredeti okiratról készült hiteles másolat.

A tanúsítás a fordítási és lektorálási díjon felül 2500 Ft + áfa/fűzött példány (nem oldal!)
A magyar nyelvű közjegyzői hiteles másolat díja 520-650, az idegen nyelvűé 1040-1150 Ft között van (ez közjegyzőtől függ).